luni, septembrie 27, 2021

Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă publică un important Ghid metodologic

”Ghidul metodologic pentru evaluarea rapidă a serviciilor ecosistemice în ariile protejate din România” (2016) lansat vineri, 21 octombrie 2016 în cadrul Conferinței naționale de încheiere a proiectului ValueEcoServ

”Evaluarea serviciilor ecosistemice ale ariilor protejate în România – ValueEcoServ”a prezentat rezultatele implementării proiectului, concluziile în urma desfășurării a 16 workshopuri locale și regionale și a workshopului național, metodologiile folosite pentru evaluarea serviciilor ecosistemice.

”Ghidul metodologic pentru evaluarea rapidă a serviciilor ecosistemice în ariile protejate din România”, în cadrul Programului RO02 – „Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor”

Proiectul a contribuit la îmbunătățirea cunoștințelor privind contribuția ecosistemelor la principalele sectoare economice, sprijinirea factorilor de decizie în elaborarea politicilor privind integrarea valorii economice a serviciilor ecosistemice și creșterea nivelului de cunoaștere și conștientizare a publicului cu privire la aceste servicii.

ValueEcoServ a fost implementat în 3 situri Natura 2000: ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0067 Deniz Tepe și ROSCI0224 Scroviștea iar rezultatele au fost extrapolate în alte 10 situri Natura 2000: ROSCI0006 Balta Mică a Brăilei, ROSCI0043 Comana, ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSCI0354 Platforma Cotmeana, ROSCI0046 Cozia, ROSCI0283 Cheile Doftanei, ROSCI0060 Dealurile Agighiolului, ROSCI0157 Pădurea Hagieni – Cotul Văii, ROSCI0137 Pădurea Bogăţii și ROSCI0190 Penteleu unde s-au organizat workshopuri pentru testarea metodologiei rapide de evaluare a serviciilor ecosistemice.

ghid

”Evaluarea serviciilor ecosistemice ale ariilor protejate în România – ValueEcoServ” s-a desfășurat timp de 14 luni în perioada septembrie 2015 – octombrie 2016 și este finanțat printr-un grant acordat de Islanda, Lichtenstein și Norvegia în cadrul Programului RO02 – „Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor”.


 

SURSA: http://valueecoserv.cndd.ro/conferinta-de-incheiere/.

Le Monde: Interviu inedit cu scriitorul turc, Ahmet Altan

Le Monde: Interviu inedit cu scriitorul turc, Ahmet Altan

Un tribunal simbolic de la Geneva va judeca încălcările drepturilor omului din Turcia

Un tribunal simbolic de la Geneva va judeca încălcările drepturilor omului din Turcia

Situația economică din Turcia: O treime din populația are datorii. În total de 875 de miliarde de lire

Situația economică din Turcia: O treime din populația are datorii. În total de 875 de miliarde de lire