duminică, septembrie 19, 2021

Ovidiu Papadima evocat de revista craioveană „Scrisul românesc”

„Scrisul românesc” de la Craiova omagiază prin condeiul de frunte ale directorului acestei prestigioase apariţii, Florea Firan, personalităţi de frunte ale culturii româneşti.

Ovidiu Papadima

Tratate aşa cum se cuvine. Evocate cu acribia istoricului literar ori cu sufletul tulburat al scriitorului de ficţiune. Remarc înainte de toate evocarea profesorului Ovidiu Papadima, eseist, istoric şi critic literar autorul magistralului studiu „Ipostaze ale iluminismului românesc”, savant obsedat de specificul naţional în „Poezie şi cunoaştere etnică” sau în „Literatura populară română.”

Câţi ştiu astăzi că renumitul critic a stat în puşcărie, că a figurat pe lista intelectualilor prigoniţi, că a fost pedepsit pentru ce publicase înainte, article din anii 1936-1938 şi mai cu seamă pentru cartea „Neam, sat şi oraş în poezia lui Octavian Goga” ( publicată în 1942).

Pentru această carte mai cu seamă Ovidiu Papadima a stat la temniţă prin grelele puşcării de la Jilava, Craiova,Poarta Albă şi Gherla.

Azi când citesc că încă un intelectual, încă un jurnalist, încă un poet e băgat în temniţă în Turcia contemporană pentru delict de gândire, îmi răsar în minte toţi intelectualii pe care regimul stalinist a încercat să îi distrugă.

Numai o lecţie de istorie predată cu sufletul şi cu conştinciozitate, copiilor şi tinerior de azi, îi va putea să le explice tot răul pe care stalinismul l-a făcut după cel de al doilea război mondail, mersului normal al societăţii româneşti.

Papadima

Ovidiu Papadima nu a avut drept de publicare vreme de 15 ani. Abia după 1963 şi-a recăpătat dreptul de a publica, asemeni atâtor altor autori ieşiţi din puşcăriile staliniste doar după ce puterea muncitorească românească căpătase o oarecare forţă. Florea Firan revizitează texte vechi, pagini de biografie şi cărţile autorului, incusiv Evocările apărute la Editura Agora din Iaşi, sub îngrijirea lui Pan Vizirescu şi însoţite de o fişă biobibliografică alcătuită de fiul autorului evocat, Liviu Papadima.

Remarcăm încă odată profesionalismul revistei craiovene, diversitatea cuprinsului şi valoarea numelor care publică. Am punctat frumoasa evocare a lui Ovidiu Papadima, un gest salutar într-o Românie care adeseori îşi uită valorile.

Cleopatra Lorinţiu

 

 

Istanbul: Ziarist cu probleme grave de sănătate refuzat să călătorească în străinătate pentru tratamente

Istanbul: Ziarist cu probleme grave de sănătate refuzat să călătorească în străinătate pentru tratamente

Cazul Kavala: Apel către Consiliul Europei pentru începerea procedurilor împotriva Turciei

Cazul Kavala: Apel către Consiliul Europei pentru începerea procedurilor împotriva Turciei

Premieră în Turcia: Curtea Constituțională obligă guvernul să plătească daune unui bărbat torturat de poliție

Premieră în Turcia: Curtea Constituțională obligă guvernul să plătească daune unui bărbat torturat de poliție

Turcia: Centrele de vaccinare oferă gratuit cartea lui Erdogan

Turcia: Centrele de vaccinare oferă gratuit cartea lui Erdogan

Turcia: Cea mai mare creștere a a pieței imobiliare, la nivel mondial

Turcia: Cea mai mare creștere a a pieței imobiliare, la nivel mondial